Izgradnju Prve varoške bolnice započeli su knez Mihailo Obrenović i kneginja Julija Hunjadi još davne 1861.godine. Gradnju su poverili arhitekti Jovanu Frenclu, koji ju je gradio po uzoru na Jevrejsku bolnicu u Berlinu, s tim što je beogradska bila modernija iznutra.

Za izgradnju zgrade Prve varoške bolnice utrošeno je čak 21 000 dukata!

Zašto toliko, pitali su se mnogi u ondašnjem Beogradu?!

Odgovor su znali samo upućeni.

Tajna je bila u zahtevima medicine. Morali su biti primenjeni napredni sistemi brige o bolesnicima. Arhitektonska struka je stavljena u funkciju zdravlja, tačnije, ondašnjih shvatanja o zdravlju.

Koji su to novi sistemi arhitekture Varoške bolnice stavljeni u funkciju lečenja?

U to vreme se nije znalo za postojanje mikroorganizama, ali se naslućivalo da nečeg nevidljivog ima u vazduhu, te da bi vazduh za bolesnike bio čistiji primenjeni su posebni sistemi ventilacije i podno grejanje što je  bila poslednja reč medicine u to doba. I bila su skupa.

Bolnica je imala još jednu novinu – tekuću vodu. To je bila jedina zgrada u to doba u Beogradu koja je imala tekuću vodu. Nije je imao ni dvor.

Tekuća voda jeste bila novina, ali ledarnica – to je bilo čudo! Led je bio važan medikament. Praktikovalo se kupanje u ledu, ledene obloge, trljanje ledom, pa čak i pilule od leda koje su se sisale da bi snizile temperaturu bolesnika.

Varoška bolnica otvorena je 1.maja 1868. godine

Bila je ponos Beograda.

Danas se na mestu Prve varoške bolnice nalazi Muzej medicine.